ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με τη Bank of Cyprus Asset Management Ltd (η «Εταιρεία»), εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με το χρηματοοικονομικό προϊόν ή με την εξυπηρέτηση ή με τη συμπεριφορά υπαλλήλων ή με οποιαδήποτε τεχνικά θέματα μπορείτε αν θέλετε να προχωρήσετε με υποβολή παραπόνου.  Η Εταιρεία διατηρεί και εφαρμόζει πολιτική διαχείρισης παραπόνων και σχετικές διαδικασίες για το χειρισμό των παραπόνων σας με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο.

Υποβολή παραπόνου

Μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας γραπτώς αποστέλλοντας το με ένα από τα ακόλουθα μέσα:

 • Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:

Bank of Cyprus Asset Management Ltd

Λεωφόρος Λεμεσού 134, 3ος όροφος, Cyfield Building

2015 Στρόβολος, Λευκωσία

 • Με τηλεομοιότυπο (fax), στον αριθμό: (+357) 22123743
 • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση: bocam@bankofcyprus.com

Όταν υποβάλλετε ένα παράπονο είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Το πλήρες όνομά σας και την ταχυδρομική σας διεύθυνση

 2. Αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου  / εγγραφής

 3. Αριθμός τηλεφώνου

 4. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

 5. Λεπτομερής περιγραφή του παραπόνου σας

 6. Τον τρόπο που επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας (τηλεφωνικώς / e-mail / ταχυδρομικώς)

  Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που χρειαστούμε οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επιπλέον πληροφορίες θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Παραλαβή παραπόνου

Μόλις παραλάβουμε το παράπονο σας, και όχι αργότερα από πέντε (5) ημερολογιακές μέρες, θα σας αποστείλουμε «Γνωστοποίηση Παραλαβής του Παραπόνου», η οποία θα περιλαμβάνει τον Αριθμό Αναφοράς του παραπόνου σας.  Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε τον αριθμό αυτό στο μέλλον για τυχόν επικοινωνία με την Εταιρεία, τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο ή/και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με το παράπονο σας.

Διερεύνηση παραπόνου

Για την διερεύνηση του παραπόνου σας θα το προωθήσουμε άμεσα στο αρμόδιο άτομο της Εταιρείας.  Ανάλογα με τη φύση και τα δεδομένα του παραπόνου, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους επίλυσης του τους οποίους θα σας προτείνουμε το συντομότερο δυνατό, και όχι αργότερα των δύο (2) μηνών.

Γνωρίζουμε πως κάποια παράπονα πιθανόν να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για τη διερεύνηση και την εξεύρεση τρόπου επίλυσης τους.  Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για τις ενέργειές μας και θα σας αποστείλουμε τελική απάντηση, όχι αργότερα των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου σας.

Επίλυση παραπόνου

Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης του παραπόνου, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, χρησιμοποιώντας τον τρόπο επικοινωνίας που έχετε επιλέξει, για να σας προσφέρουμε τον προτεινόμενο τρόπο επίλυσης.

Αν δεν ικανοποιηθείτε

Εάν δεν ικανοποιηθείτε από τη λύση που προσφέραμε και τις ενέργειες στις οποίες προβήκαμε για επίλυση του παραπόνου σας ή αν περάσουν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου χωρίς να έχετε σχετική απάντηση, έχετε το δικαίωμα εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή της τελικής μας απάντησης ή την λήξη της προθεσμίας κατά την οποία οφείλαμε να σας απαντήσουμε, να αποταθείτε στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.  Περαιτέρω, εάν επιθυμείτε μπορείτε να ενημερώσετε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες : www.financialombudsman.gov.cy και www.cysec.gov.cy αντίστοιχα.