Επενδυτικές Επιτροπές

Επενδυτική Επιτροπή Αμοιβαίων Κεφαλαίων

  • Χρίστος Καλογέρης
  • Μαρία Όμπασιη
  • Λεωνίδας Ηλιόπουλος
  • Τάσος Χατζηνικολάου

Επενδυτική Επιτροπή Χαρτοφυλακίων Πελατών

  • Χρίστος Καλογέρης
  • Μαρία Όμπασιη
  • Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
  • Ζήνωνας Παπαφιλίππου