Η BOC Asset Management Ltd γνωρίζει τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνουν τις Πρωτοβουλίες Περιβάλλοντος, Κοινωνικής και Διακυβέρνησης (ESG) της ΕΕ και συγκεκριμένα τη θέσπιση ενός πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (ΤΑΞΟΝΟΜΙΑ) και τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη Δημοσίευση των Βιώσιμων Οικονομικών (SFDR). Από την άποψη αυτή, η Εταιρεία βρίσκεται σε μεταβατική φάση, τροποποιώντας τις επενδυτικές της πολιτικές, προκειμένου να ενσωματώσει διαδικασίες που λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της αειφόρου ανάπτυξης και να ενσωματώσει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεών της, κριτήρια που ικανοποιούν ανθρώπινα, κοινωνικά, οικονομικά, κυβερνητικά και περιβαλλοντικά θέματα και ανησυχίες κατά τον εντοπισμό επενδυτικών λύσεων που προσφέρονται στους πελάτες.

Επί του παρόντος, η Εταιρεία επενδύει κυρίως σε κεφάλαια ΟΣΕΚΑ, μερικά από τα οποία λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η αναθεώρηση και επανεξεταστούν όλες οι πτυχές, η Εταιρεία θα λάβει υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η BOC Asset Management χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.